Irak: De må få høre at det er fremtid og håp

-Det er én ting å høre om lidelsen til kristne og Jesidier på avstand, men det er noe helt annet å sitte med dem og lytte til historiene deres, forteller Merzek Botrous, Troens Bevis sin feltleder i Irak.

Merzek Botrous er pastor for Centrumskirken i Stockholm. Kirken driver et stort arbeide blant innvandrere i byen. Men Merzek, som opprinnelig kommer fra Egypt, har fremdeles et brennende hjerte for menneskene i Midtøsten og lidelsene mange i denne regionen har opplevd de siste årene.

Gjennom et arbeid blant flyktninger i Irak, som han selv tok initiativ til, støtter Troens Bevis nå fem lokale evangelister som virker blant fordrevne folkegrupper og flyktninger i Nord Irak.
Det er en varmhjertet kombinasjon av hjelp og støtte samtidig som de deler evangeliet og planter små husmenigheter.

-Det er ikke nok å komme med nødhjelp, folk må også få høre at det er en fremtid og håp for dem, understreker Merzek. Han følger også opp de fem irakiske evangelistene som får støtte gjennom Troens Bevis og virker i områdene som han besøkte.

Under turen i Irak startet de et nytt senter for jenter og kvinner som har overlevd volden til IS. Det er et senter der de som bor der får støtte, legedom for sjel og kropp og hjelp til å integreres i samfunnet igjen.

-Men vi forteller dem også om Guds kjærlighet og at Hans hånd er sterkere enn alt annet, legger Merzek til.

Merzek og evangelistene fikk også besøke tre barnehjem der det bor flere unge IS ofre.

 

Unge IS ofre
Det ble også anledning til å besøke 3 barnehjem med hjelp til nesten 500 barn. Merzek og evangelistene hadde med seg gaver, de hadde samlinger der de delte Guds ord med barna, og de tok barna med på fine utflukter så de fikk bade og kose seg. Her er det blant annet barn som ble født av mødre som var holdt i fangenskap hos IS. Mange av disse barna er nå foreldreløse, og forkastet av samfunnet for øvrig. Andre ble kidnappet av IS og tvunget til å jobbe for dem. De fleste lider av fysiske og mentale traumer. De er alle uskyldige offer for omstendigheter de ikke har hatt kontroll over.

I dag er det få eller ingen som ønsker å hjelpe eller å ta imot disse barna, fordi det regnes som en skam i henhold til kulturene og tradisjonene som eksisterer i disse områdene.
-Jeg fortalte dem at vi elsker dem og at Gud kan lege alle sår, og at Han er deres himmelske Far som aldri vil svikte dem, forteller Merzek.

Les trosinspirerende historier og siste nytt fra misjonsfeltene.
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen hver måned.

 Støtt misjon med en gave i dag.
Da får enda flere mennsker anledning til å høre evangeliet og få oppfølging fra Troens Bevis sine innfødte evangelister.

En samling av troende i en flyktningeleir i Irak. Foto: Troens Bevis



 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter