Menigheten – et vågalt prosjekt?

Tenk hvor forskjellige vi er som tilhører en menighet. Vi har ulike jobber og interesser. Hvorfor skulle akkurat vi holde sammen?, spør Sten Sørensen i måndedens leder.

Tenk hvor forskjellige vi er som tilhører en menighet. Vi kommer fra forskjellige hjem. Vi har ulik alder. Vi bor i forskjellige bydeler. Vi har ulike politiske oppfatninger. Vi har ulike jobber og interesser. Hvorfor skulle akkurat vi holde sammen?

I idretten er det trening og fotball som holder en sammen. I politikken er det samme oppfatning av politikk som holder partiet samlet. I frimerkeklubber er det interessen av frimerker som holder en sammen. I kirken spriker interessene i mange retninger, likefullt holder vi sammen.

Det er et større samlingspunkt som holder våre ulikheter sammen. Det er troen på en Frelser som døde for alle mennesker. Vi er alle ett i Jesus Kristus. Og vi ønsker å fortelle andre om Jesus! Derfor må Jesus være det sentrale. Kommer våre meninger i sentrum, blir det verre å holde kirken og virksomheten samlet.

«Her er ikke jøde eller greker. Fri eller trell. Mann eller kvinne. Vi er alle ett i Kristus Jesus!»

Vi har bak oss en tøff tid med pandemi der de fleste menigheter og organisasjoner opplever en Long Covid med korona som gir langtidsvirkning.

Jeg vil minne oss alle om at det er Gud sin virksomhet og Kristus er hode. Derfor er jeg svært optimistisk! Gud vil hjelpe oss, gi vekst og nå hjertene.

«Guds menighet er jordens største under!
Mens verdens skikkelse i hast forgår,
Er Kristus i all evighet den samme,
Og fast hans rike på sin klippe står.
Mens verdensriker stiger og de synker,
Går kirken mot fullkommenhetens vår.»

Salmen ble skrevet i august 1942. Vi ser bl.a. misjonsperspektivet i uttrykk som «Guds menighet», «frelsens stridsmenn» og «med jubel skal de høste».

«Så kommer dagen da alt hat skal smelte
Som snø og is for sol og sommervær.
Da faller Satans makt, Da skal hans velde
Gi tapt for frelsens stridsmenn, for Guds hær.
Med jubel skal de høste hva de sådde
Og salige få se ham som han er.»

Salmen er skrevet under den annen verdenskrig og Ronald Fangen satt selv fengslet på Grini fra 1940-1941 for sin kritikk av nazismen og for sin litterære og kristelige virksomhet. Ronald Fangen døde i en flyulykke i 1946. Men hans salme lyser som en morgenstjerne og vil alltid leve etter ham.

Da Ronald Fangen kom ut av fengslet møtte biskop Eivind Berggrav han og spurte: «Holdt troen?»
«Nei, den holdt ikke, den brast. Men Jesus holdt.» Slik svarte Ronald Fangen.

Menigheten vil overleve. Dødsrikets porter skal aldri nå den. Vi er med på noe stort! La oss oppmuntre hverandre.

God sommer til alle!

 

Kilde: Troens Bevis bladet for juli 2022

Motta et gratis abonnement på Troens Bevis

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter