Slik jeg ser det: Evangeliets år

-Evangeliet er Guds gave til verden, ikke bare til kirken! «Ingen utelatt» proklameres det i Troens Bevis, og det er akkurat det det handler om, skriver Arnfinn Clementsen.

Vi er fortsatt tidlig i det nye året 2023. Mitt ønske og min bønn er at dette skal bli et «Evangeliets år»! Jesus sto fram i synagogen i Nasaret ved inngangen til sin offisielle tjeneste og leste fra profetien i Jesaja 61. Jesus lukket boken etter «nådens år fra Herren» og leste ikke videre om «hevnens dag». Han fokuserte på den tidsepoken han selv kom for å innlede ved sin seiersrike død og oppstandelse. Vi lever fortsatt i dette «nådeåret» helt til Jesus kommer tilbake. Evangeliet er Guds gave til verden, ikke bare til kirken! «Ingen utelatt» proklameres det i Troens Bevis, og det er akkurat det det handler om.

Fokus på evangeliet
Hva Jesus gjorde ved sin død og oppstandelse kan ikke overvurderes, bare undervurderes. Dette budskapet har makt til å forandre menneskers liv og løfte opp hele samfunn fra den dypeste elendighet, enten det er synd eller fattigdom.

I kirker og forsamlinger skal alt Guds Ord undervises, men det må skje gjennom lyset fra evangeliet og hvem Jesus er. Vi skal være relevante og kommunisere med vår tid, men aldri kompromisse på eller utvanne evangeliet! Alle våre synspunkt og meninger skal også formidles gjennom evangeliets lys og linse! Hvis ikke blir vi dømmende og harde mot mennesker som Gud elsker. Bare i en atmosfære av nåde og kjærlighet kan vi formidle evangeliets budskap og praktiske barmhjertighet.

Ingen Utelatt
«Ingen utelatt» proklameres det fra Troens Bevis. Så sant og rett. Vi står sammen med Troens Bevis i å fullføre oppdraget Jesus ga sine disipler. Evangeliet er budskapet om at Gud elsker alle mennesker like mye, og at Han har omsorg for hver og en til ånd, sjel og kropp. Frelse og menneskeverd går hånd i hånd. Evangeliet peker på veien til himmelen, men det løfter også hele mennesket i dette livet, og det gjør at vi som har møtt Jesus bryr oss om hele mennesket.

Dette gjelder ikke minst til «de fattige»; de som etter menneskers målestokk er lavest på rangstigen; de som mangler utdannelse, de som er fattige, de syke og funksjonshemmede, og de som satt til side eller har blitt misbrukt i en brutal verden. Mottoet «Ingen utelatt» peker på evangeliets kjerne og praktisk barmhjertighet til de som står bakerst i køen.

Evangeliets år
Jeg tenker at vi som kristne og kirker behøver å «gjenoppdage evangeliet» og den forvandlende kraft som ligger i å proklamere dette budskapet enkelt og frimodig i Den Hellige Ånds kraft. Derfor vil jeg oppmuntre kirker og forkynnere til et fornyet og levende fokus på evangeliet. Da blir det et «evangeliets år»!
Verden utenfor våre kirkedører behøver og fortjener evangeliet, og de er mer åpne enn vi ofte tror, og sammen kan vi dele Guds kjærlighet med nye generasjoner og alle mennesker.

Du kan være med å støtte misjon og gi mennesker nytt håp for sine liv!

Bli inspirert og få et gratis abonnement på Troens Bevis bladet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter