For Gud eller med Gud

Gud ønsker ikke slaver eller roboter.  Han ønsker en relasjon med medarbeidere som frivillig tjener, som en respons på Hans kjærlighet, skriver Arnfinn Clementsen, pastor og rådgiver.

 

Vi må gjøre mer for Gud! De fleste som har besøkt en kirke har hørt dette blitt sagt, og kanskje sagt det selv også!
For det første blir vi ikke frelst ved å gjøre, men ved å tro og ta imot det som Jesus har gjort. Straks vi knytter ordet «gjøre» til frelsen er vi ute av nådens område, og bygger vår tro på en helt annen grunnvoll enn Jesus.

Alt vi må og bør
Jeg vokste opp i en kristen sammenheng hvor vi stadig hørte ord som må, burde og skulle. Ofte ble det en slags falsk ydmykhet eller fromhet. Vi må gjøre mer for Gud! Vi burde be mer. Vi skulle ha vært mye mer ivrige. Vi strekker ikke til.

Til og med vitnesbyrdene, som skulle være til oppmuntring, ble mange ganger preget av slike negative utsagn.
På den annen side har jeg også sett, både i eget liv og andres, hvordan vi kan tjene Gud ut fra kjærlighet og brennende hjerter, og gjøre mye mer både med Ham og for Ham.

Gud med oss og vi med Gud
Jeg husker en fortelling om en mann som kultiverte et stykke brakkland fullt av stein og røtter. Etter at jobben var gjort var jordstykket forvandlet til dyrkbar jord. Det var vakkert og fint, og her kunne alle se at det var gjort en god jobb. En nabo som kom forbi bemerket; «Ja, her har Gud gitt deg et flott stykke land». Bonden svarte: «Ja, det er sant, men du skulle sett hvordan det så ut da Gud hadde ansvaret alene».

Gud har valgt å arbeide i denne verden gjennom helt vanlige mennesker. Han gjør ikke ting alene. Han handler ikke ut av løse luften. Han samarbeider med oss i bønn og arbeid. Likevel ønsker Han ikke slaver eller roboter, men medarbeidere som frivillig tjener som en respons på Hans kjærlighet. Det er den store forskjellen.
Gud er med oss, og vi er med Gud. I denne relasjonen og dette samarbeidet ligger det enorme muligheter!

For Gud eller med Gud
Vi kan uten tvil gjøre mer for både Gud og mennesker. Likevel blir tankegangen helt feil hvis det reduseres til en religiøs plikt. Drivkraften i det kristne livet er Jesus Kristus i oss og gjennom oss. Det baserer seg ikke på lov og bud, men på Hans nåde.

Nåden kommer oss i møte med tilgivelse og gjenopprettelse, men også med kraft og styrke til å møte hverdagen, vokse som mennesker, og tjene Ham på rett måte. Da arbeider vi ikke bare for Gud, men med Gud og i Hans kraft. Hør hva Paulus sier:
«Men ved Guds nåde er jeg den jeg er, og Hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Jeg har arbeidet enda mer enn alle andre, likevel ikke jeg, men Guds nåde som er med meg» (1 Korinter 15,10)

(utdrag fra boken «Du er god nok, Hermon Forlag»

Kilde: Troens Bevis bladet for mai, 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter