Tidligere gategutt i Addis Abeba: NÅ VINNER HAN TUSENER FOR JESUS

Jeremiah overlevde et mislykket abortforsøk.  Etter tøffe år som gategutt i Etiopia ble han sendt som forsterbarn til Sverige. Nå organiserer han store møtekampanjer i Etiopia der tusener blir frelst.  Les hans gripende historie.

I Etiopia: Harald Mydland

-Jeg ble født i 1988. Mamma ville ikke ha meg og ønsket å ta abort. Hun hadde brukt mye medisin, og prøvde å kvitte seg med meg. Jeg var uønsket, men overlevde. Gud hadde planer med livet mitt og holdt Sin Hånd over meg.

-Mamma jobbet på den tiden som bartender og prostituert på et bordell i Addis Abeba. Folk kom fra alle deler av landet. Hun ville tjene penger. Horekundene sa at de kunne hjelpe henne og ta seg av barnet. Frarådet abort.

-Dermed bestemte hun seg for å føde meg. Jeg bodde der på bordellet til jeg var tre år gammel. Da forlot mamma meg, forteller Haileyesus Alemu Taye, eller bare «Jeremiah», som han helst kaller seg blant venner. Bordellet ble stengt kort tid etterpå, og Jeremiah ble fosterbarn, overlatt til seg selv, uten noen mor eller far som ville, eller kunne ta seg av ham.

Ubarmhjertige fosterforeldre
-Tre år gammel ble jeg tatt hånd om av fosterforeldre i Addis Abeba. De ville jeg skulle bli prest, men behandlet meg svært dårlig. Jeg ble slått og var veldig sulten mange ganger, forteller Jeremiah dypt beveget, mens minnene og sårene fra en svært traumatisk barndom trenger seg på.

Fosterforeldrene ville at han skulle faste fra han var liten av, for å forberede seg på prestegjerningen. Han ble stadig slått og opplevde svært liten omsorg, kjærlighet og varme fra dem som nå var hans nærmeste. Han ble boende hos fosterforeldrene i fire år.

Harald Mydland forkynner evangeliet på nært fullsatt fotballstadion i Sebeta, med kapasitet til å ta imot 25 000 mennesker.

 

Gategutt sju år gammel
-Sju år gammel forlot jeg fosterforeldrene mine og begynte å bo på gatene i Addis Abeba. Jeg var sulten, ensom og alene. Livet var svært tøft og vanskelig for en liten foreldreløs gutt, innrømmer Jeremiah.

-I to år, fra jeg var sju til ni år gammel levde jeg på gaten. Så en dag ble jeg oppdaget av en familie fra Sveits. De fant meg sovende på gaten mens de var på vei til hotellrommet der de bodde.

-I etterkant fortalte de at Gud talte til dem og sa at de skulle ta hånd om meg. Det sveitsiske paret tok meg med til Selam Children Village, et kristent barnehjem i Addis Abeba. Livet ble med ett helt forandret. Jeg fikk god skolegang, og tilstrekkelig med mat og klær, forteller Jeremiah.

Til Sverige som speidergutt
-Jeg levde et veldig godt liv de årene jeg bodde på dette barnehjemmet. I 2005 kom jeg til Sverige som speidergutt. En familie i Uppsala sponset oppholdet mitt.

-Jeg bodde til sammen fire år i Sverige og lærte meg svensk. Her møtte jeg en dag Per Åkvist. Han ledet en misjonsorganisasjon kalt Joshua Campaign Ethiopia. Han pendlet fra Sverige til Etiopia for å arrangere store møtekampanjer rundt omkring i landet for utenlandske predikanter.

-Per trengte hjelp. Jeg spilte keyboard og kunne lede lovsang. Derfor ble jeg med Per rundt omkring på møter mange steder i Sverige. Jeg ble mer og mer involvert i Pers virksomhet, samtidig som jeg gjemte meg for politiet i denne tiden, medgir Jeremiah.

-Under tiden i Sverige gikk jeg ett år på bibelskolen i Filadelfia Stockholm. Dette gjorde meg veldig godt, og var med på å forme meg for framtidig tjeneste. Etter hvert ble jeg med Per tilbake til Etiopia. Dette var i 2009.

Kallsbevissthet siden 12 år
-Allerede som tolvåring kjente jeg Guds kall over mitt liv. Jeg ble døpt i vann og opplevde at Gud talte til meg. Mange ba for meg og jeg ble døpt i Den Hellige Ånd i denne tiden.

-På tross av dette stod jeg Gud imot. Jeg tenkte på nødvendigheten av utdanning og deretter jobb. Det gikk greit med meg på skolen, og jeg fikk stadig flere og flere ord om at Gud ville bruke meg i tjeneste for Ham.

-Samtidig anklaget jeg Gud. Jeg kjente ikke min far og mor, og hadde en opplevelse av rotløshet. Jeg var avhengig av andres hjelp og spurte: «Hvorfor, Gud?» Gud gav meg løfter for framtiden, men jeg sa: «Jeg kan ikke gjøre dette. Jeg tar jo ikke engang ansvar for meg selv, langt mindre andre, minnes Jeremiah.

Gud gav meg valget
-Den første tiden i Etiopia etter oppholdet i Sverige var en vanskelig tid for meg. Jeg hadde ingen familie. I perioden 2009 og fram til 2012 tok jeg ikke ansvar i livet.

-En dag i 2017 satt jeg på plattformen under en møtekampanje i Etiopia. Plutselig hørte jeg Guds stemme si: «Dette er hva jeg kaller deg til! Ta imot dette – eller la være!» Jeg fikk valget. Dette har lært meg at vi alle må ta et valg.

-Per Åkvist hjalp meg, og var veldig god mot meg. Ingen andre ville stått med meg, men Gud holdt fortsatt Sin hånd over meg. I 2019 giftet jeg meg og har nå en gutt på tre år. Han har fått navnet Isak.

-Jeg begynte å ta ansvaret for livet mitt, og startet også opp min egen business. Dette reddet meg. Mye ble forandret. Min kone kom inn i livet mitt og var veldig god mot meg. Dette har forandret mitt liv for godt.

-Over de siste 14 årene har vi gjennomført i alt 60 møtekampanjer rundt omkring i Etiopia. Vi tar imot predikanter fra mange verdensland. Frelsesbønnen er et høydepunkt og griper meg alltid. Det at folk søker frelse i Jesus Kristus. Denne gleden oppmuntrer meg og gir meg mot til å fortsette, forteller Jeremiah.

 

Møtekampanjer og barmhjertighetsarbeid
-En dag kjørte Per og jeg rundt i bil i Addis Abeba. Per tenkte på å reise fra Etiopia. Han sa at jeg en dag kunne bli leder for Joshua Campaign Ethiopia.

-Da han spurte meg om dette, sa det bare «pang!» Det klaffet bare med det jeg allerede opplevde på innsiden. Jeg elsker Per og alt som denne tjenesten bærer med seg: sjelers frelse, helbredelse, befrielse, Guds kraft og velsignelse over menneskers liv. Jeg vil bare gjøre det Gud har kalt meg til.

-Over de siste 14 årene har vi gjennomført i alt 60 møtekampanjer rundt omkring i Etiopia. Vi tar imot predikanter fra mange verdensland. Frelsesbønnen er et høydepunkt og griper meg alltid. Det at folk søker frelse i Jesus Kristus. Denne gleden oppmuntrer meg og gir meg mot til å fortsette.

-60 % av de frelsessøkende er under 30 år. Jesus er svaret for mennesker i alle generasjoner. Ikke minst for de unge, som jo er nasjonens framtid og som vil forandre vårt land, understreker Jeremiah.

Plan om 100 studenter hvert år
-For tiden gjennomfører vi 10 møtekampanjer hvert år. Kampanjene består av seminarer hvor vi underviser lokale pastorer og ledere, samt store utendørs møter hvor vi når ut til kirkefremmede.

-Min oppgave er å koordinere det hele. Lede de lokale komiteene som står i spissen for disse kampanjene, invitere sangere og medarbeidere. Se til at alle praktiske oppgaver blir ivaretatt på en god måte, samt være vertskap for de tilreisende fra utlandet.

-I tillegg driver vi bibelskole hvor målet er å undervise og utruste framtidige pastorer, evangelister og andre troende. Vi drømmer om å samle 1 000 studenter hvert år.

-Jesus er svaret for alle mennesker. I årene som kommer vil vi fortsette med møtekampanjene våre gjennom Joshua Campaign Ethiopia. Vi opererer som nasjonale og lokale arrangører for alle som vil stå sammen med oss for å vinne vår nasjon for evangeliet om frelse og evig liv i Jesus Kristus, understreker Jeremiah.

 

Kilde: Troens Bevis bladet for februar, 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter