Bibelen er en skattkiste

-Jeg blir mer og mer avhengig og glad i Bibelen. Der taler Gud til meg. Der blir Han stor og allmektig og jeg blir trygg med en Himmelsk framtid, skriver Sten Sørensen.

Vi finner tekster i Det gamle testamentet (GT) som er vanskelige for oss. Det er viktig å lese GT i lys av Det nye testamentet. Vi er jo ikke jøder. Vi må huske at Gud i GT først og fremst handlet med ett folk. For Gud var ingen ting viktigere enn å beskytte Israel, og lære dette folket lydighet.
At Jesus oppfyller GT, får betydning for hvordan vi forstår en del av lovene og forordningene i GT. Ikke minst gjelder dette når det gjelder ofrene. Jesu offerdød gjør ikke ofrene i GT lenger nødvendige. Hebr 9,12. Se også Matt 5, 17-18.

Noen gode råd om bibeltolkning er: Teksten må sees i sin sammenheng. Vi må søke etter tekstens mening, f.eks. Matt 5,29. Jeg tror ikke Jesus mente dette bokstavelig. Jesus ønsker å understreke syndens forferdelige alvor. Den vil nemlig føre til fortapelsen, og da er selv ikke et øye noe for å regne mot å gå fortapt.

Alt gjelder ikke alle. Se Luk 9,60. Det bibelordet gjorde at en mann sluttet som graver. I stedet ble han forkynner. Det er fantastisk når Guds ord taler inn i livet vårt, men dette bibelordet gjelder ikke for alle.

Bokstavtro eller levende tro? Bokstavtro kan lett føre til død religion eller feil tro. Fariseerne brukte Ordet til å dømme mennesker, uten plass for den ånd som Bibelen er skrevet i: Se 2 Kor 3,6.

Bibelen har ett hovedbudskap. Den viser oss veien til frelse. Både GT og NT har dette som hovedbudskap. Alt er zoomet inn i Joh 3,16. Bibelens hovedbudskap er Jesu Kristi evangelium og hovedpersonen er Jesus Kristus. Som Martin Luther så fint sa: «Jesus er Bibelens kjerne og stjerne.»

Bibelen har en hovedperson. «Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt som står skrevet om Ham i alle Skriftene.» Luk 24, 25-27.
«Han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene.» Luk 24,45.

Gud har sagt at alle sine løfter er oppfylt i Jesus Kristus: «Han var ikke et ja og nei, men i Ham var bare ja. For så mange som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de amen, Gud til ære ved oss.» 2 Kor 1, 19-20.

Den store tenkeren Augustin sier om sitt syn på Bibelen: «Hvis jeg finner noe i disse Skriftene som jeg undrer meg over og som tilsynelatende er feil, så nøler jeg ikke med å anta … at det er i min forståelse feilen ligger.»

Bibelen er en skattkiste. Derfor kan jeg anbefale den!

Kilde: Troens Bevis bladet for juni 2024

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter