En frelsesplan for alle mennesker

– Hva er det Jesus gjør i tiden? Vi er 2 milliarder kristne og har størst muligheter av alle. Jesus er med oss, sa Rune Edvardsen torsdag kveld under Stevnet.

Rune, som framførte sin tale sittende på en krakk denne kvelden, tok først gitaren og sang sangen: «Fall til ro og kjenn at Jeg er Herren», før han delte fra sitt hjerte om Guds frelsesplan for alle mennesker.

Jesus åpnet veien mellom Gud og mennesker
– Vi var alle fortapte syndere i utgangspunktet. Etter at Gud hadde skapt verden kom en ond makt inn og ville ødelegge Guds skapning. Guds plan kom i ubalanse. To krefter kjemper om oss; en ond og en god.

– De første menneskene som ble skapt var en familie på fire. Men allerede i den første familien skjedde det drap. Dette har fortsatt opp gjennom historien. Mennesket klarte ikke å holde fast på kjærlighetsprinsippet. Til slutt måtte Gud ta en ny runde.

– Noen måtte gripe inn, ta ansvar og redde oss. Det var slik Jesus kom inn på arenaen. Han åpnet veien mellom Gud og mennesker pånytt. Himmelens rike kom nær. I himmelen fins ingen synd, sykdom, overgrep eller nød, forkynte Rune.

– Vi er på Guds arena. Hadde vi vært mer opptatt av de himmelske prinsippene ville alt vært annerledes. Alle mennesker søker etter noe som blir fantastisk til slutt. Alle religioner har dette elementet i seg, at en dag skal vi inn i noe annet og bedre.

Gjelden er allerede betalt
– Vi er rike i dette landet fordi andre er mye lenger nede på stigen. Gud har en plan med hvert enkelt menneske. Vi befinner oss på Guds navneliste. Hvem vil stille opp for synderen? Det var en som var villig til å stille opp for deg, fortsatte Rune.

– Jeg tror at alle mennesker skal få høre korsets evangelium. Nåden er for alle. Synderen er Guds favoritt. Jesus elsker synderen. Vi befinner oss i en rettssal der Jesus er synderens advokat. Min advokat har sagt at jeg er uskyldig fordi alle tiltalepunktene er betalt og gjort opp for.

– Gjeldsbrevet ble betalt en dag. Noen har ordnet opp også for deg. Faktum er at ingen kunne ha betalt prisen selv om de ville, fordi gjelden allerede er betalt. Kjærligheten er at Gud elsket oss først og sendte Sin Sønn til å dø for våre synder.

– Frelsen er komplett men den bygger ene og alene på korsets grunn. Men vi er bedt om å elske alle mennesker. Bibelen sier at den som ikke elsker har aldri kjent Gud, understrekte Rune, og sang til sist: «Du omgir meg på alle sider. Du holder meg fast i din hånd».

Talene under Stevnet blir tilgjengelig på minnepinne. Bestillingskjema vil bli lagt ut på nett en av de nærmeste dagene. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter