Ny partnermenighet i Alta

Daniel Lund (42) er pastor i Filadelfia Alta, menigheten han selv vokste opp i og som nå har valgt å bli partnermenighet med Troens Bevis.

Hvordan har du opplevd å være pastor?
– Jeg har mange gode mennesker rundt meg, som har vært tålmodig og som har lært meg mye og som hjelper meg. Om jeg egner meg til dette får andre bedømme, men selv synes jeg det er en spennende og givende jobb. Det å få jobbe sammen med så mange flotte mennesker, være med å forme en menighet, følge mennesker, se de utvikle seg, se nye gaver og tjenester vokse fram er et privilegium. Å være pastor er en jobb hvor en kan føle at skoene aldri passer helt, de føles alltid noen nummer for store selv om en utvikler seg.
De første åtte årene som pastor arbeidet jeg i tillegg som lærer, men sa opp den jobben for to år siden. Er godt å bare ha en jobb, selv om en kan savne det å ha et større kollegium rundt seg.

Har du noen hjertesaker du spesielt brenner for?
– Jeg har et ønske om at vi som menighet skal være et varmt sted hvor mennesker føler seg sett og blir tatt vare på. Et varmt sted hvor gaver og talenter får vokse fram. Et sted hvor hele familien føler seg hjemme. Håper og tror vi kan være med å gjøre en forskjell for byen vi bor i. Vi ber om å få bli en oase i byen, være et sted hvor Gud er. Hvor mennesker skal få møte Ham og det Han har for oss.

Hva er ditt forhold til Troens Bevis?
– Har vokst opp med bladene og talekassetter fra Troens Bevis. Alltid hørt om og hatt stor respekt for arbeidet dere gjør.

Hvorfor valgte dere å bli partnermenighet?
– Vi har denne høsten hatt en prosess hvor vi har jobbet med hva vi skulle satse på innen misjon. Misjons engasjementet i menigheten har alltid vært stort, hvor vi siden begynnelsen av 70-tallet har hatt egne misjonærer utsendt. Det siste året har de engasjementene vi har hatt opphørt og vi så etter nye områder å satse på. Vi hadde noen kriterier og ønsker for hva vi skulle satse på. Blant annet ønsket vi å ha et viss «eierforhold» til det, få tilbakemeldinger og føle at vi var med. Vi ønsket å være med i noe som gav resultat i at mennesker ble nådd og får oppleve frelse. Troens Bevis oppfyller alle de kriteriene vi hadde, og hele lederrådets opplevelse av hva Troens Bevis er og gjør, gjorde at dere var et naturlig valg.

Se også:
Innerst inne er jeg misjonær 

Bergen – en viktig by for misjon 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter