Ny Partnermenighet i Oppdal

– Troens Bevis sitt misjonsarbeid er tillitsvekkende og vi ønsker å stå sammen for de unådde, sier pastor Geir Morten Rogstad fra Oppdal Kristne Senter.

Oppdal Kristne Senter er en av menighetene som i mange år har vært en god støttespiller for Troens Bevis. For åtte år siden tok Geir Morten Rogstad (45) over som ny pastor i menigheten som nå også har valgt å bli partnermenighet. Vi har tatt en prat med Geir Morten.

Hva er det beste med å bo i Oppdal?

Det beste med å bo i denne fjellbygda er alle mulighetene som finnes her både sommer og vinter. Det er veldig bra for barn å vokse opp her med nærhet til naturen og det å ha tilgang til så mange fritidsaktiviteter som Oppdal faktisk kan by på. Også er det trivelige folk her og samarbeidet mellom menighetene er veldig bra.

Du tok over pastorsansvaret etter din far Hans Rogstad, hvordan har du opplevd det?

Det er klart det var litt spennende i starten å ta over etter en som hadde vært menighetsleder i såpass mange år. Hans tjeneste har vært viktig for den fasen menigheten har vært i. Samtidig opplever jeg at det jeg og det teamet vi har av ledere har bidratt med i de siste 8-10 årene også har gjort noe positivt med menigheten. Jeg har alltid opplevd stor støtte fra min far (og mor) for min måte å lede på og merker stor positivitet i menigheten.

Har du noen hjertesaker du spesielt brenner for som pastor?

Noen av mine hjertesaker har vært den unge generasjonen og deres eierskap til menigheten for å kunne tjene der, samt det å satse på misjon. For meg har det vært viktig å kople generasjoner sammen, så de unge kan lytte og lære av de voksne og eldre, men også at de eldre ser skjønnheten i de unges språk i det å elske Gud og sin menighet. Draget etter misjon har vært i mitt liv siden jeg var en ungdom, så det kommer til å prege vårt menighetsarbeid mye så lenge jeg er pastor.
Andre hjertesaker jeg kort også vil nevne er satsingen på musikk- og lovsang og å feire gudstjenester der folk opplever hvilken stor Gud vi har og hvor mye han bryr seg om dagliglivet vårt.

Hva er ditt forhold til Troens Bevis?

Fra da jeg var liten gutt, reiste vi regelmessig til stevnene i Sarons Dal, så jeg fikk fra tidlig alder et forhold til misjonsarbeidet i Troens bevis. Etter at Rune Edvardsen tok over arbeidet etter sin far, fikk jeg god kontakt med Rune på ett av sommerstevnene. Siden da begynte menigheten å støtte arbeidet på fast basis og har også hatt besøk fra Rune og Sten med flere fra Troens Bevis.

Hvorfor valgte dere å bli partnermenighet?

Vi har allerede i noen år gitt fast økonomisk støtte til innfødte evangelister gjennom Troens Bevis, så det var en naturlig ting for oss å bli partermenighet. Det er viktig for oss som menighet å ha en relasjon til de vi gir støtte til. Gjennom å være partner vil vi holde en kontinuitet i relasjonen med de som er ute på misjonsfeltet gjennom årlige besøk både i vår menighet og i treffpunkter på sommerstevnet. Troens Bevis sitt misjonsarbeid er tillitsvekkende og vi ønsker å stå sammen for de unådde og være forpliktende i det.

Hva gjør du som pastor for å involvere menigheten i misjon?

Jeg sier med jevne mellomrom at vi er en misjonsmenighet, og nevner det ofte ifm. kollekten. Gjennom å arrangere turer til bla Romania, (tidl. Albania, Estland, Russland mfl) gir vi mange i menigheten mulighet å involvere seg i misjon. Vi får også jevnlig besøk av kontakter i de land vi støtter i misjonen slik at vi holder relasjoner varme og fokuset skarpt. I forkynnelsen i menigheten trekker vi frem oppdraget om å nå de fortapte og inviterer gjennom året misjonærer/evangelister for å dele hjertet sitt. Utover det oppmuntrer jeg de i menigheten som har mulighet til det, til å besøke sommerstevnet i Sarons Dal og Europakonferansen på Livets Ord som har et sterkt engasjement i saken.

Partnermenighet
Du og din menighet kan engasjere dere i et misjonsarbeid som er langt større enn det dere noen gang har drømt om!  For mer informasjon om hvordan din menighet kan bli en partnermenighet av Troens Bevis Verdens Evangelisering, besøk vår webside her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter