Menigheter på Zanzibar gir husly til nyfrelste

Menigheter på Zanzibar har bygget hus til øyboere som har mistet hjem og familie etter å ha kommet til tro på Jesus.

 

– De aller fleste på Zanzibar er helt normale, vennlige muslimer, forteller Egon Falk som overser de 19 innfødte evangelister som Troens Bevis støtter på krydderøya Zanzibar utenfor Tanzanias kyst.

– Men det finnes en også gruppe fundamentalister som er veldig kontrollerende, forteller han.

Sammen med flere av de innfødte evangelistene har han hatt store kampanjer på krydderøya som er kjent for mange som et populært turistmål.

– Etter vår 3. kampanje opplevde en av menighetene at 70 muslimer som var kommet til tro på Jesus under kampanjen banket på døra. De var alle kastet ut hjemmefra og trengte husly, forteller han.

Blant dem var også en gammel mann og flere mødre som bar på små barn. Det førte til at menigheten har bygget et eget hus der mennesker som blir utstøtt fra sin familie for sin tro, nå kan bo.

Kastet dynamitt på scenen
Men Egon Falk presiserer at de muslimske myndighetene på Zanzibar er tydelige på at det er religionsfrihet på øya.

– Kvelden før en av kampanjene våre begynte, var det noen som kastet en påtent 2-kilos dynamittkubbe opp på scenen for å sprenge alt i stykker. Heldigvis ble lunten revet av på scenekanten, og dynamitten eksploderte ikke. Men politiet avlyste kampanjen fordi de sa de var redde for sikkerheten vår. Som følge av dette fikk vi veldig mye mediaoppmerksomhet, blant annet ble jeg intervjuet på BBC. Jeg fikk også et brev fra Innenriksdepartementet som presiserte at det er religionsfrihet på øya og med skriftlig bekreftelse på at vi har tillatelse til  å holde evangeliske kampanjer, noe vi har benyttet oss av flere ganger, forteller han. – Nå tildeler myndighetene oss en egen plass hver gang vi vil holde møtekampanjer.

Støtter 19 innfødte evangelister
Side 2002 har Troens Bevis støttet 19 innfødte misjonærer på Zanzibar og øygruppen rundt. Rapportene vitner om at det er stor interesse for evangeliet på samme tid som motsanden fra fundamentalister også er stor. – Det er fremgang for evangeliet, men det går ikke så fort, forteller Egon.

– En gang vi hadde besøk av et team delte vi ut 100 000 traktater på øya. Timer senere gikk vi rundt  og så nesten ikke en brosjyre som var blitt kastet ned på gata, slik det sikkert hadde vært i de fleste vestlige byene, sier Egon.

– Det betyr at folk tok med seg traktatene hjem, understreker han.

Opplever momentant forvandling
De 19 evangelistene bruker mye tid på husbesøk i landsbyene og kan fortelle om steder der de blir hilst velkommen og andre steder der folk ikke vil ha besøk.

– Mange ganger går jeg på besøk rundt til de forskjellige familiene her i landsbyen for å vitne om Jesus, skriver den nasjonale misjonæren Marco Benedictor.

– Det er ikke alle som er begeistret for besøk fra meg, og da fortsetter jeg til neste hus. Mange steder opplever jeg at det er stor nød på grunn av sykdom og problemer og at folk er i behov av hjelp, og da ber jeg for dem. Ofte opplever jeg momentant forvandling der Jesus griper inn og forvandler en situasjon eller leger og lindrer smerte og sykdom.

– Det er stor kraft i Jesu navn og mennesker blir satt i frihet og opplever legedom og frelse i Jesu navn. Jeg har bedt med flere til frelse i løpet av de siste månedene og det er en glede å se den forandringen som skjer i deres liv og at de trofast kommer på møtene og lytter til evangleiets forkynnlese, forteller Paulo Kaira som også er en av Troens Bevis sine misjonærer på øygruppen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter