Karine og Snorre Sunnset fikk misjonskall: -Ja takk, begge deler!

Visste du at det er mulig å være i fulltidstjeneste og allikevel være i full jobb? Ekteparet Sunnset fra Grimstad har oversatt Introkurset til to språk, drifter barnehjem og bibelskole i Asia og tenner misjonsgløden hos unge.

-Ja takk, begge deler, sier Ole Brumm i et kjent sitat.

Det er nok mange som har kjent på misjonskallet, men så ble livet fylt av familie, barn og jobb. Og kallet ble lagt på hyllen.
Men ekteparet Karine og Snorre Sunnset har vist at begge deler er mulig. På samme tid.

Alt ble mulig
Familien Sunnset følte misjonskallet etter to år på bibelskole, og fikk etter hvert mulighet til å jobbe frivillig som misjonærer i Thailand. De hadde lenge hatt et ønske om å reise ut, men hindringene virket uoverkommelige. Barn i skolealder, hus, økonomi, reisemål. Og ikke minst, hva de skulle gjøre. Etter hvert inviterte et erfarent norsk misjonsektepar dem med ut i feltet, og under deres veiledning ble alt plutselig mulig. Det førte til at familien på fem hadde flere lengre opphold, til sammen over ett år, i Thailand mellom 2009 og 2011.

I løpet av den tiden fikk de verdifulle kontakter i feltet. De fikk også en ny visjon om hvordan misjon kan se ut. Etter 2011 har Karine og Snorre vært i Thailand, Laos og Myanmar omtrent en gang i året for å følge opp kontakter, prosjekter og for å undervise. I tillegg til sine egne tre barn, har de også tatt med seg andre ungdommer og voksne. Der får de som er med tent sin egen misjonsglød når de ser behovene i flyktningeleirer, bibelskole, på barnehjem og i slummen. Men de får også se hvilken forskjell enkelt menneskers innsats kan gjøre i samarbeid med de lokale og innfødte evangelister.
-Jeg tenker at det er veldig bra med tanken til Troens Bevis og innfødte evangelister i forhold til hva det koster å ha en norsk familie ute i feltet på heltid, sier Snorre Sunnset.

-Vi har funnet ut etter flere års erfaring at det er bedre for oss å jobbe fullt i Norge. Med de lønninger vi har her, er det mulig å reise ut 1-2 ganger i året, forteller han.

Snotte og Karine Sunnset sammed med David og Abel. Det var Abel som fikk oversatt kurset til Burmesisk, oversettelsen som Troens Bevis nå bruker.

 

Karine, hans kone, forklarer videre:

-Vi har sett at vi kan være en bro til misjonsfeltet og slik være med å vekke et misjonsengasjement hos andre nordmenn. Her oppe i Norge vet ikke de fleste hva som egentlig skjer ute i feltet. Når vi tar med oss ut ungdommer og voksne, har vi sett at det betyr mye for valg de tar videre i livet. På samme måte som det vekket mitt misjonsengasjement da jeg var ung og noen tok meg med på misjonstur til Russland.

Fikk bruke Introkurset
Ekteparet hadde også hørt om Troens Bevis sitt Introkurs Det Nye Liv. Dette kurset kom til på 70-tallet for å formidle kjernen i Bibelens budskap. Kurset er aktivt i bruk i oppdaterte versjoner både på apper og papir. Det fungerer både som et effektivt evangeliseringsredskap og til oppfølging av nye troende. Så langt har over 7 millioner unådde tatt dette kurset på verdensbasis. Det ble mye brukt i det tidligere Sovjetunionen da jernteppet falt, i tillegg til Afrika og Midtøsten. Nå er fokuset Asia og Kina.

Ekteparet tok kontakt med Troens Bevis, og i egen regi fikk de organisert oversetting av Introkurset til både thai og burmesisk. De trykte opp 5000 eksemplarer på hvert språk, og kurset kom raskt i omløp.

Det var rett før Troens Bevis sin egen storsatsning i Sørøst-Asia.
-Kort tid etter at vi oversatte kurset til thai, fikk Troens Bevis sitt eget arbeid i Thailand og kunne da ta i bruk oversettelsen av kurset fra oss. Det var stor stas å få besøke New Life kontoret i Bangkok i 2015 der de brukte kurset vi hadde fått oversatt. Så fikk vi oversette Introkurset til burmesisk, og akkurat da vi var ferdig med den oversettelsen, var Troens Bevis på vei inn i Myanmar, og da kunne dere ta i bruk også denne oversettelsen, så det var litt artig, forteller ekteparet.

Utdeling av diplom til alle elevene på bibelskolen i Mae Sot. De bruker brevkurset i grunnopplæringen og gjennomgår dette fra starten av hvert skoleår.

 

Forklarer frelsen
Karine og Snorre gjorde kurset tilgjengelig for pastorer og ledere som de kjente på grensen mellom Thailand og Myanmar. De får jevnlig rapporter og bilder fra områder der det blir distribuert gjennom deres kontakter, til stor velsignelse for de nye elevene.

-Det er minst en burmesisk menighet der alle medlemmene har gått igjennom kurset fra 10-12 års alderen, forteller Snorre.

Karine legger til at den burmesiske bibelskolen på grensen mellom Thailand og Myanmar som de støtter økonomisk, bruker Introkurset i grunnopplæringen. Sist skoleår var det 87 elever som alle gjennomgikk kurset.

-Ikke alle elevene er frelst når de kommer til bibelskolen, og kurset forklarer frelsen for dem på en måte slik at alle forstår den, uansett hvilken bakgrunn du kommer fra. Etter et år på bibelskolen tar så elevene kurset med seg når de skal ut og evangelisere, forklarer hun.

-Dette er Shin Lin og Hine Pai som er pastorer i en burmesisk menighet i Mae Sot. Da vi traff dem første gang i 2015 presenterte vi introduksjonskurset for dem. De fortalte da at de hadde bedt Gud om å få undervisningsmateriell. Nå har de tatt alle medlemmene i menigheten gjennom kurset, forteller Snorre og Karine Sunnset.

 

Underviser og drifter
Ekteparet startet i 2013 misjonsorganisasjonen «Free to give» og gjennom den er de med og finansierer en del av driften av denne bibelskolen, og de er også innom og underviser elevene en uke hvert år.

-Det som er flott å se er at flere av burmeserne som kommer over grensen fra Myanmar, reiser tilbake til landet sitt som evangelister etter bibelskolen. Og andre burmesere på skolen som bor på den thailandske siden av grensen, fortsetter å evangelisere i Thailand blant sine egne, forteller ekteparet.

-I fjor var det en av elevene som kom fra det kjente slumområdet på søppelfyllinga i distriktet. Da skolen var over, og hans eget liv forandret, var han bestemt på at han ville flytte tilbake til søppelfyllinga som pastor. Det vi ser er at elevene tar evangeliet med seg der de er. Det er fantastisk.

Misjonsekteparet har gjennom Free to give også bygd tre barnehjem i Myanmar, Laos og Thailand og drifter i dag to av dem.

-Og i oktober i fjor så var vi med og åpnet et menighetsbygg til en av de innfødte evangelistene til Troens Bevis som er pastor der. Både tomta og bygget er finansiert gjennom Free to give. Barnehjemmet vi er med og drifter i Myanmar drives faktisk av David, en av Troens Bevis sine burmesiske feltledere i dette området. Han og kona gjør en fantastisk jobb. Han driver også en disippeltreningsskole der han har lært opp over 30 av Troens Bevis sine evangelister i Sørøst-Asia. En del av barna på barnehjemmet blir også evangelister. Ellers kommer mange av evangelistene på bibelskolen fra veldig røffe kår. Flere har vært gangstere, alkoholiserte og narkolangere, og nå er de åndelige ledere og deler evangeliet.

Dette er det første barnehjemmet ekteparet Sunnset fikk bygd i 2015. -Vi finansierer driften av dette og det er i dag ca 20 barn som bor der sammen med to voksne par.

 

Bryter ond sirkel
De forklarer videre at guttene i dette området må tidlig ut å tjene penger, og fristelsen er stor når narkolangere kommer fra grenseområdene og tilbyr mye mer penger enn det de kan tjene i vanlige jobber. For jentene handler det om å få barn i ung alder som kan forsørge dem når de selv blir for gamle til å tjene penger på utseende. Dette er en ond sirkel som ødelegger fremtiden for tusener av unge.

-Evangelistene kommer med en levende tro, et nytt liv. De kommer med en kraft som setter fri fra både åndskrefter og tankesett som holder dem bundet. Evangeliet gir de unge en fremtid og en tro på seg selv. De trenger ikke en ny religion, det har de allerede flere av. De får en relasjon med Gud. Og det er det veldig viktig å presisere, understreker ekteparet.

– Evangeliet om Jesus er noe alle mennesker trenger, også her i Norge, men forskjellen kan ofte være tydeligere i disse landene. Det er noe av det vi ønsker å vise dem vi tar med oss ned. Plutselig blir øynene åpnet og de ser at folk trenger evangeliet.

-Det er når vi reiser ut i misjon at vi kjenner at vi lever.

Kilde: Troens Bevis bladet for juni, 2020.

Bli inspirert hver måned med nye misjonshistorier og oppmuntrende vitnesbyrd. Motta ett gratis abonnement av Troens Bevis bladet  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter