«Her ser vi tro og handling»

For tredje år på rad har Filadelfia Bibelskole i Kristiansand tatt med elevene på et tre dagers opphold i Sarons Dal. Trettiseks unge studenter fikk både se og høre hva misjon betyr for mennesker som får sine liv forandret gjennom en evangelist. Men besøket bød også på sosialt felleskap og samvær.

-Vi synes det er mye bedre å komme her og høre historiene, enn bare å få besøk av dere på skolen. Her blir vi inspirert på en litt annen måte. En av elevene sa: «Det er skikkelig fett her. Det er synlig bevis på tro. Man ser tro og handling», forteller bibelskolelærer Siv Anette Hoekstra.

Sammen med sin kollega Monika Valvik er de tydelige på at de setter pris på å kunne besøke Sarons Dal med elevene. I januar hadde de med seg 36 studenter fra første og andre års kullet på bibelskolen.

-Vi ønsker også det sosiale fellesskapet ved å komme her. Vi har ikke internat på skolen, så her får elevene oppleve andre sider av hverandre. Selv om andre året allerede har vært her, vil de gjerne være med igjen, og føle på trykket om misjon som er her.

Monika føyer til at spesielt under korona-nedstengingen var det flott å ha et sted å kunne ta elevene, siden de kunne reise som en kohort.

-Men selv om det ikke hadde vært korona, er det vel verdt turen hit. Nå skal vi faktisk snart på tur til Israel med elevene, det gleder vi oss veldig til. Men Troens Bevis er et stort forbilde, og vi har lyst til å fortsette å komme hit fremover. Vi setter så pris på kontakten mellom Sarons Dal og bibelskolen og Filadelfia menigheten i Kristiansand og Troens Bevis. Vi synes jo også det er flott om vi kan inspirere gryende misjonærer i kullene ved å komme hit.

Hva tenker dere er den største motivasjonen for elevene som begynner på bibelskolen. Er det et bevisst kall?
-Grunn nummer en som de oppgir i søknaden sin, er å bli bedre kjent med Jesus. Vi tenker at hvis de får et godt grunnlag for å få identiteten sin på plass gjennom troen de har på Jesus når de begynner å studere, blir det lettere for dem å stå, både i motgang i livet og i troen sin. Da vil de oppleve både kall og tjeneste på en helt annen måte. Ikke som en jobb, men som en integrert del av hele livet. Det er egentlig veldig få av elevene som kjenner på at de har et kall når de kommer, men flere opplever at det kan vokse frem etter hvert, legger  Monika Valvik til.

-Også må jeg legge til at vi har også studenter fra andre land, slik som Filippinene, Israel og Ukraina. Det eneste er at de må kunne godt nok norsk til å følge undervisningen.

Bibelskoleelevne får høre om virksomeheten til Troens Bevis, og hva som skjer i misjonsfeltene.

 

Hva er hovedmotivasjonen for dere i jobben med elevene?
-For meg er det at bønn og lovsang blir en del av hverdagen. Utrolig inspirerende å se at det en tror er sant. Vi ser at unge blir satt fri og helbredet, spesielt med tanke på indre legedom for sår og vonde opplevelser som ellers kunne preget livet deres fremover, svarer Siv Anette.

-Ifølge statistikker kommer 70 prosent av alle unge i dag fra hjem med brutte relasjoner. Mange flere enn det vi tror bærer på ting i bagasjen som de trenger hjelp med. Her håper vi å kunne vise dem at det finnes en måte å leve på, at det finnes ett sted å gå for å få legedom, også i årene fremover for dem. Det blir et verktøy i verktøykassen som de kan ta med seg videre. Uansett hva det gjør i livet, tilføyer Monika.

Begge lærerne mener at bibelskoler er viktigere enn noen gang tidligere.
-Vi opplever at elevene har veldig lite kunnskap om Bibelen nå i forhold til tidligere. Vi skulle ønske alle kristne foreldre oppmuntret barna sine til å ta ett år på bibelskole før de begynner på videre utdanning. Vi tror alle trenger det.

Les også: Jeg elsker å dele vitnesbyrdet mitt

 

Ønsker din menighet, bibelgruppe eller bibelskole å besøke Sarons Dal? Da kan du kontakte Glenn Tønnessen på telefon 99 20 75 25 eller epost: [email protected]

Fine samlingsfasiliteter, grei overnatting og flotte tur muligheter.

 

Kilde: Troens Bevis bladet for mars, 2022.

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter