Misjon er ikke en hobby

Misjon er ikke en hobby. Aldri har noen kristne levd i tider med større oppdrag enn nå, skrive Rune Edvardsen.

Misjon er full innsats og noe som preger livet. De 12 disiplene ble ikke sendt ut med beskjed om at «når det passer dere» så fortell litt om det du syns er viktig. Nei, slett ikke. Men kanskje har det blitt litt sånn i vår tid. Det blir heller sjelden at en aksjonerer.

Redningsmenn for redningstjenesten driver ikke redning som hobby. De er på vakt og klare til å rykke ut på sin vakt. De er klare over oppgavene og drar ut i stormen.

Om en ser på befolkningen på Jesu tid og fordeler den på antall disipler, så fikk disiplene cirka 14 millioner hver i oppdrag da Jesus dro til Himmelen. Det var 175 millioner på jorden i den tiden.

I dag har hver kristen 3-4 personer å nå om en skal bruke samme målestokk. Dessverre aksepterer vi tilbakegang, og fortsetter som vi alltid har gjort. Det er tryggest inne i våre faste rammer der en ikke blir særlig utfordret.

DEN BESTE TID NOEN GANG.

Aldri har noen kristen levd i tider med større oppdrag enn nå. Aldri har det vært større resultater å oppnå. Tenk, åtte milliarder lever på jorden nå. Den første milliarden oppnådde vi å se i år 1800. Så hva skjedde i den store planen de første 1800 år?

Vi må tørre snakke om hvorfor vi ikke ser nye folk komme til våre kirker. Vi må også snakke om hvorfor vi blir mer og mer isolert.

For; det er nå det er store muligheter!

Kilde: Troens Bevis bladet mai 2023

Bli inspirert av trosstyrkende historier og nytt fra misjonsfeltene:
Få Troens Bevis bladet gratis i postkassen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter