Sommerstevne med ettertrykk

Stevnesjefen Sten Sørensen var svært fornøyd med jubileumsstevnet i Sarons Dal denne sommeren. Her nevner han noen av stevneukens høydepunkt.

– Vi har feiret det femtiende Sommerstevnet i Sarons Dal. Det ble slik vi håpet og ba om at det skulle bli! En sammenhengende fest med sterke signaler og formidling av inspirasjon til deltakerne, skriver Sten Sørensen i etterkant av jubileumsstevnet i Sarons Dal.

Fokuset er spikret fast, slik det har vært i alle år: Evangeliet skal ut til de unådde! Vi er betrodd evangeliet, og de gode nyheter skal ut til jordens ender. Et av kjerneskriftstedene for virksomheten i Sarons Dal har vært Rom 15,16: «Slik jeg har gjort det til min ære å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt, så jeg ikke skulle bygge på en annen grunnvoll som en annen hadde lagt.» Dette gjelder fortsatt i dag og vil være vårt åndelige DNA også i årene som kommer.

La oss se på vår historie. Gud talte til Aril Edvardsen i 1964 at Sarons Dal skulle bli (1) et inspirasjonssenter for verdensevangelisering, (2) et forsoningens og enhetens sted for alt Guds folk, og (3) et vitnesbyrd for hele det ikke-kristne Skandinavia om at Jesus fra Nasaret lever i dag.

Slik har Sarons Dal vært i alle år, noe som ble bekreftet med full styrke under årets jubileumsstevne! Jeg har vært med på Sommerstevnene i Sarons Dal som ansatt de siste femten årene. Før det var jeg der på mange stevner i min ungdom. Jeg er av den overbevisning at på de siste femten årene har vi aldri hatt et så gjennomgripende og trendsettende stevne som nettopp i år. Det har vært et Sommerstevne med ettertrykk!

De innfødte evangelistene har stått i fokus, slik vår kall er. Vi takker Gud får alle de nasjonale misjonærene som vi støtter i alle land, og nå satser vi spesielt i Sørøst-Asia. Der er vårt første mål 1000 nye evangelister. Per dags dato har tallet på innfødte evangelister økt fra 600 for to år siden til over 1000 i dag. Dette antallet vil øke i stort tempo framover.

Forkynnelsen skaper samhold. Den Hellige Ånd har ledet forkynnerne på forunderlig vis til å være tidsaktuelle. Det har vært sterke og utfordrende budskap om å leve for en større hensikt enn bare oss selv. Våre menigheter som ofte dessverre er innadvendte, er blitt oppfordret til å bli erobrende og sette evangeliet i fokus. Rune Edvardsens åpningsbudskap den første lørdagen satte retning for hele Sommerstevnet.

Sarons Dal er et forsoningens og enhetens sted for alt Guds folk. For å være konkret: I år møtte jeg forkynnere og kristne fra ulike «leire» som har vært borte fra Sarons Dal i mange år og som nå i sommer kom tilbake til Sommerstevnet. Det gledet meg stort. Tilbakemeldingen var at de var takknemlige og glade over å være tilbake igjen. Sarons Dal ønsker å være et samlingssted for alt Guds folk!

Våre menigheter som ofte dessverre er innadvendte, er blitt oppfordret til å bli erobrende og sette evangeliet i fokus. Rune Edvardsens åpningsbudskap den første lørdagen satte retning for hele Sommerstevnet.

Sten Sørensen, Stevnesjef i Troens Bevis

Lovsangen og tilbedelsen var også sterk gjennom hele stevnet. Noen har etterlyst mer lovsang i Sarons Dal de senere årene. Nå er den på plass igjen!

Politikermøtet den første søndagen skapte engasjement. Nesten tusen mennesker var tilstede på politikerdebatten. Sentrale politikere fra partiene som er representert på Stortinget debatterte verdier. I etterkant var det reportasje på Søndagsrevyen i NRK. Det ble en heftig debatt i avisene hele påfølgende uke blant annet på grunn av alkoholdebatten i Sarons Dal. Dermed satte også Sommerstevnet sitt preg på mediene.

Vi ønsker å påvirke det norske folk med de gode nyheter. Vårt budskap er at Jesus fra Nasaret lever i dag. Han, og bare Han, kan forandre mennesker og nasjoner. Det er ikke politiske partier som kan redde Norge. Norge kan ikke frelses gjennom «kristelige lover». Jesus har aldri sagt at de politiske partiene skal være lys og salt. Jesus satset ikke på de politiske myndighetene og håpet at de skulle gjøre jobben. Utfordringen ga han til sin menighet: «Gå dere ut i all verden!»

Vi har respekt for og ønsker alle politikerne i landet vårt Guds velsignelse. Det er verdifullt og en rikdom å ha gode og innsiktsfulle politikere som vil gjøre det beste for landet. Og vi gir selvfølgelig vår stemme til det partiet som best tar vare på de verdiene vi synes mest om. Men la oss ikke blande kortene: Det er menighetens oppgave å vinne mennesker for Kristus!   

Med ønske om Guds velsignelse!

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter