Sentrale politikere inntok plattformen torsdags kveld

Statsminister Erna Solberg hilste på storskjerm, mens partilederne Jonas Gahr Støre (AP) og Knut Arild Hareide (KRF) samtalte på plattformen med stevnesjef Sten Sørensen om tvil og tro.

Dagen etter var Jesus og Sommerstevnet i Sarons Dal hovedtema for medieoppslag over det ganske land.

– Dette er ikke et politisk stevne, men det er flott at de åpner dørene for oss politikere. Vi er invitert hit for å delta i en samtale om tvil og tro. Det er to ting jeg forbinder med Sarons Dal: Aril og Rune Edvardsen og ikke minst sistnevntes internasjonale engasjement.

– Jeg har aldri vært her før og er spent. Jeg kjenner litt til arbeidet ut fra samarbeidet i regjeringen med Erik Solheim, som hadde tettere forbindelser til virksomheten her.

– Det er flott å se engasjementet til folk som tilbringer en hel uke her i dette fellesskapet.

Dette uttalte Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, i forkant av torsdags kveldsmøte, der han sammen med lederen i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, gjestet Sommerstevnet i Sarons Dal, et meget populært innslag som til sist høstet trampeklapp fra stevnefolket.

Knut Arild Hareide deltok med innlegg under fjorårets Sommerstevne i Sarons Dal, og var nærmest på hjemmebane.

– Du kom fra oven, sa en meget opplagt og dyktig debattleder, Sten Sørensen, da han introduserte Jonas Gahr Støre for stevnefolket. Støre landet i politihelikopter før han ble kjørt til stevnehallen i forkant av kveldsmøtet.

– Jeg kom hit i svigermors bil, skjøt Knut Arild Hareide muntert inn, og fikk hele stevnehallen til å bryte ut i latter.

Statsministeren hilste på storskjermen
Statsminister Erna Solberg var forhindrer fra å delta på Sommerstevnet og hilste fra storskjerm intervjuet av Sten Sørensen.

– Jeg har brukt mye tid i kirke- og menighetsarbeid tidligere i mitt liv. Jeg må innrømme at jeg har et litt sånn «til og fra forhold» til kirken. Jeg tror at det er noe som er større enn oss, men vil ikke definere meg som en bokstavtro kristen for alt som står i Bibelen, fortalte Erna Solberg, og fortsatte:

– Jeg tror Bibelen er vår kulturs fortelling om noe som er større. Det gjør jo at jeg definerer meg som kristen og annet. Innimellom er jeg veldig fornøyd med kirken og innimellom veldig uenig, medga Solberg, og syntes det var hyggelig å høre at mange ber for henne som landets statsminister.

Solberg medga at kristendommen har vært med på å forme hennes verdigrunnlag, samtidig som hun er opptatt av viktigheten av å respektere andres religion.

Jesus er en mann for sin tid og vår
– Hvordan vil du beskrive Jesus, begynte Sten Sørensen henvendt til Jonas Gahr Støre.

– Jesus var en mann både for sin tid og vår. Han var en bærer av viktige verdier, utfordret makten og talte likt til alle, store og små, svarte Støre.

– Jesus er frelseren i mitt liv, fortsatte Knut Arild Hareide. Han er det viktigste i livet, men Han utfordrer også, for eksempel når Han ber oss elske våre fiender. Dette er noen ganger vanskelig, innrømmet Hareide, som ofte har spurt folk om de kan finne tre feil på Jesus: Men det er ikke lett!

Kirken på sitt beste og verste
– Hva er kirken på sitt beste, fortsatte Sten Sørensen henvendt til Støre?

– Forholdet til Gud er et forhold mellom Han og meg. Kirken har klart å bære denne fortellingen i 2000 år.

Menneskene har gjort mange feil, men kirken har holdt håpet ved like selv om den er utsatt, mente Støre.

Hareide ble deretter stilt spørsmålet: Hva er kirken på sitt verste?

– Guds verk er bare godt, men som mennesker feiler vi, svarte Hareide, og trakk fram forholdet mellom hvite og svarte, og urettferdigheten i verden der 20 prosent av menneskene rår over 80 prosent av
ressursene som eksempler.

– Men kirken har betydd så mye godt gjennom tiden at vi kan bære over med mange feil som er begått, mente Hareide.

Abort: Kvinnene eller barnet i sentrum?
Partilederne ble deretter spurt om hvordan de stiller seg til de skremmende høye aborttallene i Norge de senere årene.

– Ingen er egentlig for abort, mente Støre. Spørsmålet er hvordan vi tar vare på dem som har havnet i en slik situasjon at abort kommer på tale. Her mener jeg at kvinnen må ha det avgjørende ordet.

– Vår oppgave må være å legge til rette for at foreldrene kan beholde barnet, mente Hareide, og advarte mot tendensen blant annet i Danmark som synes å bevege seg mot et sorteringssamfunn.

– Vi kan ikke begynne å sortere vekk mennesker. Til sist vil det ikke bli plass til noen av oss. Det fins ingen som er perfekte, poengterte Hareide til stormende applaus fra publikum.

Forskjellen mellom de to i dette spørsmålet kan oppsummeres slik: Støre hadde fokus på kvinnen/moren til barnet, mens Hareide hadde mest fokus på barnet i mors liv.

Begge åpne for kritikk
Begge debattantene var åpne for kritikk og mente at politikere må tåle at folk kommer med kritikk, selv om den til tider kan være usaklig.

Jonas Gahr Støre fortalte at han ikke var oppvokst i noe kristent hjem, men at han står fram i dag og sier at han har en kristen tro, med tro på de sentrale kristne verdiene.

– Denne troen har gitt meg en trygghet i livet, innrømmet Støre.

– Ber du Gud om visdom, spurte Sten Sørensen henvendt til Hareide.

– Ja, men ikke i spørsmål om redningsvester, repliserte Hareide til stor munterhet i salen. Jeg ber om visdom og klokskap i de viktige avgjørelsene. Bønnen er et fantastisk redskap Gud har gitt oss.

– Når jeg lurer på hva Gud mener om en sak går jeg én etasje ned og spør Knut Arild Hareide, repliserte Støre med glimt i øyet, og fikk salen til å brøle av latter.

Begge debattantene høstet trampeklapp fra en fullsatt Sarons Dal-hall, som satte meget stor pris på innslaget, som ble loset vel i havn av en dyktig debattleder, Sten Sørensen.

Vi er alle en global familie
Rune Edvardsen avsluttet denne flotte torsdagskvelden med en appell til folk i alle leire om å bry seg om våre medmennesker, og tilføre menneskene rundt oss andre verdier enn de tradisjonelle.

– Gud skapte menneskene i begynnelsen med det ble trøbbel fra første dag. Det ene barnet slo det andre i hjel. Alle barn er i utgangspunktet skapt like, men blir etter hvert utsatt for en enorm påvirkning fra omgivelsene.

– Krig er verdens løsning på sine egne problemer. Men det verden trenger i dag, er ikke flere kriger, men ordet tilgivelse. Norge er på topp som velferdsnasjon i denne verden. Jeg har hatt det privilegium å besøke 150 land og sett mye av det som skjer.

Mennesker som bryr seg
– Ordet tilgivelse roper til meg, fortsatte Rune. Vi tilhører alle en stor global familie. Gud har ingen favoritter. Han har ikke noe ønske om at noen skal være fattige og andre rike. Hvis noen burde stå opp for de fattige så er det oss!

– Vi som tilhører Gud og står på Hans ord er utvalgt til å stå på de fattiges side. Norge er inne i en fase hvor vi har glemt hvordan det var å være den som får. Vi som tror på rettferdighet, bør våre de fremste til å rope på rettferdighet og likhet.

– Konklusjonen er at vi må være villige til å ta en ny dugnad for menneskene på denne jorden og være mennesker som bryr seg, avsluttet Rune Edvardsen, som dag for dag vokser i respekt overfor hele kristen-Norge.

Se bildegalleri:

{artimageview flickrApiKey=”eeceaffeaa0f86f64a42d81dfa7efec0″ flickr=”Troens Bevis” flickrSet=”72157655983370352″ flickrNumberOfImages=”800″ previewWidth=”400″ caption=”Sommerstevnet 2015″ autoGenerateThumbs=”true” }{/artimageview}

Foto: Nathalie Edvardsen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter