Hva betyr navnet Jesus?

– Spørsmålet er ikke hvor stor tro vi har, men hvem vi tror på, sier Åge Åleskjær.

– Jeg skal i kveld tale om det navn som er over alle andre navn nemlig navnet Jesus. Jeg heter Åge Martin som betyr «liten, modig stamfar». Men da Jesus ble født fikk de beskjed om at de skulle gi Ham navnet Jesus, som betyr navnet over alle andre navn.

Slik begynte Åge Åleskjær, tidligere mangeårig pastor i Oslo Kristne Senter og velkjent stevnetaler i Sarons Dal, sin oppmuntrende tale fredags kveld. Faktisk har Åge talt på 39 sammenhengende stevner siden 1976.

– Navnet Jesus betyr at Han er Kongenes Konge og Herrenes Herre. Jesus betyr Frelser, jfr. Apostlenes Gjerninger 4:12, hvor Bibelen fastslår at det fins ikke frelse i noe annet navn.

Kristus den salvede
– Jesus betyr Frelser mens Kristus betyr Den salvede. Bibelen forteller i Apostlenes Gjerninger 10:38 at Jesus ble salvet med Den Hellige Ånd. Da Jesus hadde fullført frelsen, renselsen for våre synder satte Han seg ved Gud Faders høyre hånd og utøste Den Hellige Ånd, som kom pinsedag.

– Når vi tjener Gud skjer dette ikke i våre egne navn. Nei, vi er sendt ut i Jesu navn. Vi forkynner Jesus som Herre, og er gitt autoritet til å benytte Hans navn. Det betyr at vi opptrer med fullmakt på vegne av Ham.

Autoritet og fullmakt i Jesus navn
– Vi skal be i Hans navn som om Han selv stod der. Bønn i Jesu navn innebærer at det blir åpent når du ber. Jesus er gitt all makt og autoritet i himmel og på jord. Det er navnet Jesus som åpner himmelen, poengterte Åge Åleskjær, og minnet om at det er troen på Jesu navn som utretter mirakler.

– Spørsmålet er ikke hvor stor tro vi har men hvem vi tror på, fortsatte Åge, og skildret situasjonen i Apostlenes Gjerninger 3, da Peter og Johannes møtte den lamme mannen ved templet.

– Sølv og gull har jeg ikke men det jeg har gir jeg deg. I Jesu Kristi Nasareerens navn, stå opp og gå!», sa Peter, og løftet mannen opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene sine, jfr. AP 3:6-7.

– Da Peter deretter ble utfordret på denne helbredelsen sa han: Og ved troen på Hans navn har Hans navn gjort denne mannen sterk, han som dere ser og kjenner. Ja, troen som kommer ved Ham, har gitt ham full helse framfor dere alle, jfr. AP 3:16.

– Det fins både frelse og helbredelse i Jesu navn, fastslo Åge Åleskjær, og illustrerte sin preken med flere mektige eksempler på at Gud helbreder mennesker i dag. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter