Misjon må være en hjertesak for oss

– Bare den kirke som overleverer budskapet til andre kan selv overleve, sier biskop Stein Reinertsen.

– Jeg har gode minner fra Sarons Dal. Jeg kom hit første gang i tenåringsalderen og har besøkt stedet flere ganger senere. I tillegg deltok jeg på flere møter og samlinger de 16 årene jeg var sogneprest i Farsund.

– Jeg har et godt inntrykk av stedet og av det store og gode misjonsarbeidet som går ut herfra, sier Stein Reinertsen, biskop i Agder. Reinertsen var hovedtaler under det store felleskristelige nattverdsmøtet under årets Sommerstevnet.

– Jeg opplevde nattverdsmøtet veldig positivt. Det var godt å være der og godt å samles på tvers av ulike kirkesamfunn, sier Reinertsen.

Misjon er en hjertesak
Reinertsen har tidligere vært engasjert i misjon til det som betegnes som lukkede land, og sier:

– Misjon må være en hjertesak for oss. Bare den kirke som overleverer kan selv overleve. Misjon må være et pulsslag i kristenlivet og menighetslivet.

– Jeg ønsker alt godt for Sarons Dal og det store misjonsengasjementet som kjennetegner stedet. Jeg er dessuten veldig glad for den meget gode relasjonen som fins mellom Kirken i Dalen og den lokale Norske kirke i Kvinesdal, sier Stein Reinertsen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter