Informasjon angående Reinhard Bonnkes møter onsdag

Onsdag ventes det ekstra mange mennesker til Sarons Dal i forbindelse med Bonnkes møter denne dagen. Derfor setter stevneledelsen inn noen ekstra tiltak for at arrangementet skal gå så knirkefritt som mulig.

Onsdag er det møter med Reinhard Bonnke kl 1500 og 1930.
For at trafikkavviklingen skal gå så bra som mulig, blir det denne dagen innført enveiskjøring på veien gjennom selve Sarons Dal. Det vil si at trafikken ledes fra øst mot vest, altså fra gamle E-39 og videre Saronsdalveien over broen mot Austerdalsvegen.

Det vil bli anvist parkeringsplasser av våre vakter, og satt inn shuttlebusser fra parkeringsområdene opp til møtehallen.

Vi henstiller folk som finner parkeringsplasser på egen hånd om å sørge for å ikke parkere til sjenanse for andre og respektere gjeldene trafikkregler.

Vi ber også folk om å være tidlig ute denne dagen, for å unngå køene som oppstod tirsdag kveld, da tusener fyllte stevnehallen på kveldsmøtet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter